13 June, 2016

Åbenhed for samarbejde mellem det alternative og konventionelle sundhedssystem

Danskerne vil gerne samarbejdet mellem det etablerede sundhedsvæsen samt 'det alternative'.

Det viser en undersøgelse som Tryg fonden og Mandag Morgen netop har lavet. 

Det er præcis det jeg selv drømmer om. Det er i patienters interesse at de 2 verdener samarbejder. 

Det vil give tryghed for patienten. Samt det meningsfulde ved at patienten bliver set som et hele…

Jeg vil vove at påstå at mange patienter som idag desværre bliver tabt, vil kunne hjælpes med sådan et samarbejde.

Heldigvis – som denne undersøgelse jo også vidner om – bliver der hele tiden større bevidsthed i befolkningen, samt i systemet,  omkring hvad den alternative tilgang kan give den mere etablerede konventionelle behandling. 

Meget mere om dette emne senere.

Her får I linket til undersøgelsen.

https://www.mm.dk/danskerne-tror-paa-alternativ-behandling/