31 October, 2013

HSP Særligt Sensitive

Akupunktur

 

 

 

 

 

 

 

Forskningen viser at ca. hver femte person er født med et nervesystem der er ekstra modtageligt for indre og ydre stimuli. Det kan være lys, lyde, lugte, følelser mm.

Hjerneskanninger har påvist at stimuli ved sensitive bearbejdes både længere og dybere end det sker hos andre mindre sensitive.

Særligt sensitive opfatter og tænker mere over alt, og reflekterer mere over deres egen tænkning. De oplever følelser, som f.eks. glæde og sorg dybere.

Sensitivitet er genetisk bestemt. Det er et karaktertræk – IKKE en diagnose.

Sensitiviteten indebærer såvel fordele som udfordringer for den sensitive. Karaktertrækket er påvist gennem solid forskning. Men er alligevel endnu ikke offentligt anerkendt i Danmark.

Udfordringerne ved at have dette karaktertræk er, at det som er begrænset stimulerende for flertallet, kan være meget stimulerende for den særligt sensitive.

Denne overstimulering af nervesystemet bevirker, at sensitive let bliver udmattede, overvældede og eksempelvis må trækker sig fra socialt samvær.

Mange særligt sensitive har oplevelser fra barndommen, af at være anderledes i forhold til andre børn.

Mange har måske oplevet at blive negativt bedømt, på grund af deres sensitivitet, og har fået følelsen af ikke at være gode nok eller ligefrem forkerte.

Som voksen kan oplevelsen af manglende selvværd være blevet yderligere forstærket ved en følelse af, ikke at passe ind i et samfund, hvor man konstant udsættes for en strøm af information. Et samfund der hvor det er egenskaber som effektivitet, omstillighed og hurtighed der typisk er værdsat.

Forsøger man som HSP’er at passe ind i en overstimulerende verden, kan det have negativ indflydelse på den enkeltes fysiske, psykiske og emotionelle tilstand og gøre det sværere at realisere karaktertrækkets styrker.

 

Styrkerne ved karaktertrækket

 • De er ofte begavede, dybsindige og kreative
 • Kunst, kultur og skønhed opleves mere intenst
 • De har en naturlig evne til at være opmærksomme, forstående, samvittighedsfulde og medfølende
 • Sensitive har ofte en positiv effekt på arbejdsmiljøet de steder de arbejder, pga deres naturlige  empati for deres omverden
 • De er mere opmærksomme på detaljer og nuancer i omgivelserne og på stemninger og følelser hos andre mennesker
 • Generelt er de mere intuitive
 • De har et rigt indre liv, en levende forestillingsevne
 • De har skarpe observationsevner
 • De har stor empati og et venligt væsen
 • De har evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger
 • De er gode til at koncentrere sig dybt – især hvis de er uforstyrrede
 • De har en høj kvalitetssans
 • De har store evner for refleksion, at tænke over og lære af hændelser
 • De har høj etik og stor retfærdighedssans
 • De er ofte visionære mennesker
 • De har muligheder for virkelig at blive en kapacitet på deres "område" pga deres fordybelsesevne
 • De glæder sig over og falder til ro ved dét, der er ægte, kærligt, smukt, fantasifuldt, intelligent og ikke mindst meningsfuldt – og lider i særlig grad under støj og forurening, ufred og uretfærdighed


På grund af den høje grad af sensitivitet, som bidrager til deres talent, er de samtidig mere sårbare over for stress end andre.

I det skjulte føler mange særligt sensitive sig forkerte, overvældede eller udenfor.

Psykiske problemer kan opstå, hvis de ikke ved, at det drejer sig om et medfødt træk. Ved at forstå sensitiviteten er det meget lettere at udnytte fordelene, overvinde problemerne og styre uden om overstimulering

For at undgå disse stresstilstande er det vigtigt, at den enkelte særligt sensitive lærer sine egne behov og grænser at kende og finder måder til at mindske overstimulering.

For mange sensitive kræver det en længere erkendelsesproces at komme frem til at tage sensitiviteten alvorligt, værdsætte styrkerne – og blive klar til at bruge den nødvendige tid i det daglige for at få nervesystemet i ro – og lade op, så man føler sig godt tilpas.

Nervesystemet kan bringes i ro ved hvile, meditation (f.eks. mindfullness), gåture i naturen og andre aktiviteter, hvor hjernen ’slås fra’. Pauser er vigtige, gerne i rolige og smukke omgivelser.

Og herudover er akupunktur – og i særdeleshed kombineret med NADA, en virkelig god måde at hjælpe sensitive med at genvinde den naturlige ro de har så stærkt brug for. Ligesom det er min erfaring at det virkelig effektivt afhjælper mange af de generende symptomer overstimuleret sensitiv kan lide af.

Symptomer hvor akupunktur ofte hjælper sensitive:

 • Stress
 • Hjertebanken
 • Høj puls
 • Søvnløshed
 • Tankemylder
 • Angst symptomer
 • Depressions tilstande
 • Øget svedtendens
 • Muskelspændinger
 • Udmattethed

 

Kilder:

Elaine Aron.  www.hsperson.com

Psykologen Elaine Aron har med bogen ”The Highly Sensitive Person”, som udkom i 1996, rettet fokus mod en gruppe af befolkningen med et særligt karaktertræk. Elaine Arons indsigt i dette karaktertræk bygger på hendes mangeårige arbejde, som psykolog og forsker, på basis af undersøgelse, interview, forskning og klinisk erfaring. Hun inddrager tidligere tidligere psykiateres arbejde i sit materiale der underbygger hendes teorier. Som f.eks. Carl Gustav Jung.

HSP foreningen der arbejder for at udbrede kendskabet til karaktertrækket i Danmark.

https://hsp-foreningen.dk/

 

Psykologerne Martin og Lise August der arbejder med fokus på sensitive.
www.sensitiv.dk/mere_om_lise_august

Sussanne møberg – forfatter, coach der har specialiseret sig indenfor personlighedstrækket og bl.a skrevet en del bøger om emnet. http:// Moeberg.dk