31 October, 2013

Akupunktur

Akupunktur mave

Akupunktur er en æld gammel videnskab. Den har rødder 4000 – 5000 år tilbage i tiden. Hvor den moderne medicin som vi kender den Idag kun har et par hundrede år på bagen. 

Akupunktur bygger på en holistisk menneske – og sundheds forståelse. Dvs. man ser på kroppens tilstand i sin helhed, i stedet for at fokusere på den enkelte del, som f.eks. moderne medicin gør. 

Dette betyder at det ligger indbygget i akupunktur at søge årsagen bag en sygdom eller tilstand, frem for bare at fjerne de enkelte symptomer.

I Kina er akupunktur en del af den konventionelle anerkendte behandling, på lige fod med vestlig medicin. De samarbejder. 

Akupunktur kom til Danmark i 70’erne. Og har siden vundet større og større udbredelse. Idag bliver det f.eks. anvendt i stigende grad som tilbud på sygehuse og på psykiatriske afdelinger.

 

Hvis du vil læse mere om teorien bag akupunktur kan du læse mere her. 

https://www.srab.dk/behandlingsformer/akupunktur/traditionel-kinesisk-medicin/